Bedrift

Administrert trådløst nettverk

I en tid hvor stadig flere enheter har behov for stabil tilgang til bedriftens nettverk og med større krav til dekning og kvalitet, ser vi et behov for administrering av bedriftens trådløse nettverk. Nettverksadministrasjon er tidkrevende og det er utfordrende å få full kontroll over enhetene som befinner seg i nettet. Med vår løsning overvåkes status på utstyret til enhver tid. Løsningen er fleksibel, skalerer bra og egner seg godt både inne- og utendørs.

Med administrert trådløst nettverk, kan SuCom tilby:

 • Sentralisert administrering
 • Overvåking av aksesspunkt og kapasitet
 • Overvåking av kvalitet
 • Feil og flaskehalser avdekkes raskere
 • Oppdatert programvare gjennom utstyrets levetid
 • Optimal tilkobling mellom nettverk og enhet
 • Optimalisering av dekning
 • Utarbeidelse av dekningskart
 • Rask etablering av nye aksesspunkt
 • Kontinuerlig sikkerhetskopi av konfigurasjon
 • Stort utvalg i tilgjengelig utstyr

Abonnementspris per måned for å være tilknyttet løsningen:

 • Inntil 3 aksesspunkt: 119,- per måned.
 • Utover 3, deretter: 29,- per måned per aksesspunkt.