Bedrift

Domene

Alle søknader om domenenavn eller endringer i informasjon om et domene skal gjøres via en registrar. SuCom er godkjent registrar og foretar selv domeneregistrering for våre kunder.
Krav til søkeren – hvem kan søke? Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret og organisasjonen må ha norsk postadresse. Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 20 domenenavn, direkte under .no. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører. Fyller du disse kravene så er det bare å fylle ut et egenerklæringsskjema og kontakte oss. Sjekk om ønsket .no domene er ledig: http://www.norid.no/ Priser for domene: Pris pr år     kr. 200,- Etablering (inkl. 1 årsavgift)     kr. 450,-