Internett

Hybrid fiber

Hybrid fiber er en blanding av fiberkabel i hovednett og coaxkabel(kabeltv) inn til sluttkunde. Dette er et stabilt nett med høy kapasitet som kan gi deg både internett, TV og telefoni via en og samme kabel.