Slutt på momsfritak for nyhetstjenester

Regjeringen har besluttet at dagens momsfritak for elektroniske nyhetstjenester fjernes fra 1. januar 2023.
Det betyr at store deler av mediebransjen og alle distributører, fra 1. januar 2023, må betale full moms til staten for distribusjon av nyhetsinnhold.

Les mer https://www.telia.no/tv/moms-endring-nyheter/