Mine Sider via innlogging med passord fungere nå

Mine Sider

I forbindelse med lansering av Mine Sider oppdaget vi feil i innlogging med passord.
Denne feilen er nå rettet og nå kan innlogging gjøres med passord.

Innlogging via Vipps og passord

Innlogging til Mine Side fungerer nå med både passord og Vipps. Velger du å bruke Vipps som innlogging første gang, vil det være den innloggingen du må bruke videre ved hver innlogging.

Andre aktuelle saker