Personvernserklæring

SuCom AS
Gjeldende fra 24.05.2018

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice.

 

Denne personvernerklæringen gjelder:

 • for deg som individ 
 • når SuCom AS (SuCom) er ansvarlig for behandling av personopplysninger om deg
 • når du bruker SuComs tjenester, hvor vi bestemmer:
  • formålet med behandlingen av personopplysninger
  • hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes

 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke:

 • når andre enn SuCom er behandlingsansvarlig, selv om du får tilgang til den behandlingsansvarliges tjenester ved bruk av SuCom sine tjenester
 • når SuCom er databehandler på vegne av behandlingsansvarlig som for eksempel kan være SuCom sin bedriftskunde

Hvordan Sucom håndterer personvern

Grunnleggende prinsipper

SuCom behandler personopplysninger om deg etter følgende grunnleggende prinsipper:

 • SuCom skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
 • Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
 • Du skal motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende.
 • SuCom skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet, uansett hvor de blir behandlet.
 • SuCom skal bygge godt personvern inn i våre tjenester.


 

Når vi behandler opplysningene om deg

SuCom behandler personopplysninger om deg når:

 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester til deg.
 • det er nødvendig for å forbedre vår kundeservice for å gi deg bedre brukeropplevelser.
 • det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten.
 • det er nødvendig for å utvikle og markedsføre våre tjenester.
 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg.
 • når det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.

 

Opplysninger som normalt behandles

Følgende opplysninger vil kunne bli behandlet:

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker av våre tjenester.
 • Fødselsnummer kan for enkelte tjenester bli behandlet, men da kun for å verifisere dine opplysninger mot Folkeregisteret. 
 • Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester.
 • Betalingsinformasjon som informasjon om kredittkort, din kredittverdighet og øvrig relevant bank- og kontoinformasjon.
 • Informasjon om din kundekonto og vår kommunikasjon med deg.
 • Fakturainformasjon.
 • Opplysninger om utstyret du bruker for å benytte tjenestene, som for eksempel ruter eller dekoder du bruker. Typisk vil dette være informasjon om modell, innstillinger og hvilke program- og maskinvare som er i bruk.  


 

Formålet med behandling av personopplysningene

Opplysningene over vil typisk være nødvendig å behandle for å oppfylle følgende formål;

 • identifisere deg som kunde, bruker og/eller betaler,
 • levere avtalt tjeneste,
 • forbedre og utvikle tjenestene,
 • administrere din kundekonto,
 • yte og forbedre vår kundeservice,
 • utføre kredittsjekk,
 • kommunisere med deg,
 • fakturere og kreve inn utestående beløp,
 • klagebehandling,  
 • forhindre og stanse uønsket og skadelig bruk av tjenester og nettet,
 • reparere tekniske feil, forvalte nettet og forbedre utnyttelsen av nettet,
 • bruk av lydopptak hos kundeservice for kvalitetssikring og intern opplæring, og i enkelte tilfeller for å dokumentere en avtale herunder gi tilbakemeldinger,
 • forskning,
 • analysere bruken av vårt nett og våre tjenester for å identifisere trender/mønster og for å samarbeide med andre om utvikling av nye tjenester,
 • markedsføring,
 • granske og iverksette tiltak ved brudd på avtale.


 

Opplysninger som hentes fra eksterne kilder

Eksterne kilder kan være:

 • Selskap eller organisasjoner som leverer betalings- og frakttjenester, reklame- /annonsenettverk, analyseselskap.
 • Folkeregisteret.

Opplysninger som vi mottar kan være:

 • kredittinformasjon og kredittvurderinger og –beslutninger,
 • opplysninger som vi trenger for å autentisere deg,


 

Hvem deler vi opplysningene dine med

Opplysninger om deg kan deles med andre selskap  SuCom samarbeider med, som eksempelvis:

 • Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne.
 • Andre som du har bedt oss om å samhandle med, som for eksempel sosiale nettverkstjenester.
 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.
 • Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper.
 • Offentlige myndigheter.

Noen ganger vil andre som mottar opplysninger om deg kunne behandle opplysningene for sitt eget formål.  I slike tilfeller vil vedkommende være ansvarlig for å sikre at informasjonen behandles i henhold til avtale inngått med SuCom. Offentlige myndigheters behandling av opplysninger som SuCom er pålagt å utlevere, er utenfor SuComs kontroll.


 

Informasjonskapsler (COOKIES)

Når du besøker www.sucom.no får du informasjonskapsler fra Google Analytics og Facebook. Disse brukes for å spore bruk av innhold på nettsidene, men respekterer Do not track-innstillinger i nettlesere. Nettstedet samler også inn informasjon til bruk i remarketing og «lignende målgrupper»-funksjonen i Google Adwords og Facebook.

Dette muliggjør at Google i visse tilfeller kan vise annonser fra SuCom AS til deg basert på dine tidligere besøk på www.sucom.no. Disse annonsene vil være generelle og basert på brede målgrupper, og vil kun vises i søkeannonser eller ved besøk til andre nettsteder i Google Displaynettverk. Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler på Googles egne annonseinnstillinger.

Facebook Analytics, for å registrere og analysere av bruksstatistikk på www.sucom.no
og undersider av SuCom. Facebook Conversion Tracking Pixel, for å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.


 

Hvordan behandler vi dine data

Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale.


 

Hvor lenge vi behandler opplysningene om deg

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

 

Dine rettigheter

 • Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
 • Innsyn: Du kan få oversikt over opplysningene som vi behandler om deg ved å kontakte oss.
 • Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte vår kundeservice.  
 • Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg 
  • når du ikke lenger har et kundeforhold til SuCom eller 
  • når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene
 • Begrensing: Du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få overført ditt avtaleforhold til en annen tilbyder, såkalt nummerportabilitet. Du kan også få tilsendt rapport over opplysninger vi behandler om deg. 
 • Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.  
 • Automatiserte avgjørelser: Har du fått en avgjørelse som er basert på en automatisert behandling, har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.