Full fart i Kråkhammaren!

Kråkhammaren

Sucom har i flere år bygd ut fiber til fastboende, hytteeiere og bedrifter i sitt nedslagsfelt.
I dag har de første hytteeiere i Kråkhammaren hyttefelt på Neslandet fått installert fiber.

Kråkhammaren

Bredbånd via fiber betyr høy fart til alt familien ønsker

Vi har et godt utbygd bredbåndsnett i vårt nedslagsfelt. 
Er du ikke kunde med oss, men ønsker stabilt og godt internett. 

Andre aktuelle saker