Nyttårshilsen fra Rauma og Vestnes Lokallag av Nfu

Rauma og Vestnes Lokallag av Nfu

Et nytt år er tilbakelagt og med bakgrunn i den økonomiske støtten Sucom har gitt oss har vi i 2023 klart få gjennomført mange arrangement.

Rauma og Vestnes Lokallag av Nfu

Her er en oversikt over aktiviteter

I vår med kino og pizza, før sommerferien en flott friluftssamling i Kråkvika i Vestnes kommune. Månedlige klubbkvelder i Vestnes. I høst en ny kino med pizza og ikke minst vår store høstfest med dans, middag og stor stemning på Rauma Kulturhus i november.

Totalt har vi hatt et besøk på mellom 350 og 400 deltakere. Dette hadde ikke vært mulig uten den flotte støtten dere har gitt oss. Bidraget fra dere er blitt informert ved gjennomføringene og på invitasjonene. Vi som sitter i styret takker igjen for at dere har gitt oss denne muligheten, og dere skulle fått opplevd den gleden vår medlemmer har hatt ved å kunne delta.

Med vennlig hilsen
for  styret i Rauma og Vestnes Lokallag av Nfu

Jan Kåre Mathisen
Leder

Andre aktuelle saker

Oppdatering til nye Telia Play

Telia har gjort noen endringer, men du kan fortsatt nyte det samme innholdet.I løpet av de neste ukene vil din Telia box bli oppdatert med nytt grensesnitt.... Se mer