Internett

Fiber

Fiberoptisk kabel  gir deg mulighet til de høgste internettkapasietene. I tillegg kan du få TV og telefoni via samme kabel. Alle nye områder bygger vi ut med fiberkabel.