Internett

Radio

  •  I områder hvor det ikke finnes kabler i bakken, har vi bygd ut med radioteknologi.

Dette forutsetter at du har fri sikt til en av våre basestasjoner.

Abonnementspriser:

Etablering kr. 1595,-
Trådløs router: 1250,-

Montering? (Pris på forespørsel.)