FAQ

Ønsker du å at dine avtaler skal flyttes over til ny eier. Ny eier må ta kontakt med oss på telefon 71 40 55 00, send e-post til: post@sucom.no eller bruk vårt kontaktskjema.

Ønsker du å ta med Telia box med utstyr til ny adresse, må boksen registreres på ny adresse i vårt kundesystem. Ta kontakt med oss på telefon 71 40 55 00, send e-post til: post@sucom.no eller bruk vårt kontaktskjema.

Strømme – og tv-tjeneste
Har du produktpakke, så skal Telia box med utstyr som fjernkontroll, HDMI, strømadaper og ethernetkabel leveres inn innen en uke etter oppsigelsesdato. Blir ikke boks med utstyr levert inn, sendes en faktura på kr 1.000,-.

Fra borettslag
Flytter du fra borettslag, skal Telia box med utstyr stå igjen. Ny eier må ta kontakt med oss for å få omregistrere boksen.

Bredbånd
Har du bredbånd over Hybridfiber (Coax), skal modem leveres inn etter oppsigelse.

Har du bredbånd via fiber, så skal ikke fastmontert fibermodem inkl. en trådløs enhet leveres inn. Det hører til enheten og var med i installasjonen.
Eget innkjøpt utstyr utover dette er i din eiendom og skal heller ikke leveres inn.

Hvis du ønsker å si opp ditt abonnement. Ta kontakt med oss på tlf. 71 40 55 00, send e-post til: post@sucom.no eller bruk vårt kontaktskjema.

Oppsigelsestiden er inneværende måned + 1 mnd.

Husk at du kan ta med deg ditt abonnement til ny adresse hvis den nye adressen er tilknyttet Sucom sitt nett.