FAQ

 • Plasser ruter nærmest der du surfer mest, helst høyt på veggen. Unngå å ha ruteren plassert i skap eller hengende på murvegg. 
 • Har du en gammel ruter, vurder å kjøp en ny.
 • TV boks og modem må ikke står for nære.
 • Test datautstyret. Opplever du at noe av ditt datautstyr er tregere enn andre enheter kan det være at det begynner å bli for gammelt.
 • Oppgrader alt utstyr når det kommer varsel om oppgradering fra leverandøren.
 • Støy og antall enheter som er koblet på nettet samtidig kan gi dårligere signal. Skru av dingser som har radiosender i seg for å se om signalet forbedrer seg (for eksempel babycall).
 • Test signalet på ulike tider av døgnet og på ulike plasser i boligen.

Opplever du dårlig dekning i enkelte deler av huset kan det være at boligen din har vanskelige dekningsforhold, eller at utstyret ikke er kraftig nok. For å få optimal dekning i hele boligen din anbefaler vi kjøp av flere enheter. 

En løsning er oppkjøp av kraftigere ruter og WiFi-utvidere etter behov. Vi kan komme på befaring for å finne ut hvilket oppsett som gir deg optimalt signal, der du måtte ønske det.
Ta kontakt med oss på telefon 71 40 55 00 eller send e-post til: post@sucom.no.

Opplever du dårlig eller varierende hastighet på din internettforbindelse? Lurer du på om du får den hastigheten du har bestilt eller om du må endre abonnement for å imøtekomme behovene i hjemmet? En hastighetstest via et speedometer (www.speedtest.net ) sjekker hvor rask din nettlinje er og om den leverer det som er forventet. Dette kan du gjøre enkelt med en datamaskin.

Få en mest mulig korrekt test ved å: 

 • Stenge alle programmer på maskinen din mens testen pågår
 • Teste både i rommet der ruteren din står og i andre rom (får du dårligere hastighet i andre rom enn hvor ruteren din er har du mest sannsynlig problemer med det trådløse signalet)        
 • Ikke kjøre flere maskiner på samme linje    
 • Teste med nettverkskabelen satt rett inn i datamaskinen fra fibermodemet (henger fast i veggen). Dette utelukker problemer med det trådløse nettet.
 • Restart modem ved å trekke ut strømkabelen i minimum 30 sekunder.
 • Sjekk at alle kabler er koblet korrekt, og at de sitter godt i kontaktene.
 • Hvis du fremdeles opplever dårlig hastighet kan det være at boligen din har vanskelige dekningsforhold. Dette kan komme av type vegger og materialvalg i boligen, avstand, omstendigheter i nærheten som som kan virke signalforstyrrende.
 • En løsning er oppkjøp av kraftigere ruter og WiFi-utvidere etter behov. Vi kan komme på befaring for å finne ut hvilket oppsett som gir deg optimalt signal, der du måtte ønske det. Kontakt oss her

Forsøk en omstart av modemet ditt

 1. Trekk strømkabelen ut av modemet
 2. Vent i noen minutter
 3. Sett strømkabelen tilbake
 4. Sjekk samtidig at alle kabler sitter godt.

Hvordan lyser lampene?
Du kan se at modemet ditt er koblet til nett og sender ut trådløse signaler ved å sjekke lampestatusen. Ofte skal lampene merket wifi, pil opp, pil ned og power-symbolet lyse grønt.
OBS! Lyser ikke lampene på modemet i det hele tatt, eller lyser neon av de nevnte lampene rødt? Da må du ta kontakt kundesenteret vårt.

Sjekk de trådløse innstillingene
Sjekk at du er koblet på det riktige trådløse nettverket. Du finner det opprinnelige navnet og passord på et klistermerke på undersiden/siden av modemet.

Forsøk å koble modemet direkte til nettverksuttaket
Neste steg er å koble en datamaskin direkte til modemet ditt med en nettverkskabel. Denne kabelen fulgte med modemet. 

 1. Koble nettverkskabelen til modemet ditt i en av portene merket med LAN eller ETHERNET
 2. Koble den andre enden av nettverkskabelen i en datamaskin
 3. Forsøk å åpne en nettside

Dersom du ikke har nett på datamaskinen når den er kablet direkte til modemet må du ta kontakt med kundesenteret vårt. 

Har du nett på datamaskinen når den er kablet, men fortsatt ikke trådløst nett må du ta kontakt med kundesenteret vårt.